Rokām darināti tekstilizstrādājumi

Lielvārdes josta

Lielvārdes josta kā nozīmīga tradicionālās kultūras vērtība ir iekļauta Latvijas Kultūras kanonā.Vārdu salikums "Lielvārdes josta" ir kļuvis par jēdzienu, kas ietver nenoliedzamu tradicionālās kultūras vērtību. Kaut arī citu novadu jostas tāpat izceļas ar rakstu variantu bagātību, tieši Lielvārdes josta kļuvusi par pamatu mūsdienu mītam par jostas ļoti seno izcelsmi, par tās ornamentā ielikto īpašo kosmisko kodu un aizsargspējām. Lielvārdes josta tautas apziņā dzīvo savu neatkarīgu - simbolizētu dzīvi, tās motīvs bieži tiek izmantots mūsdienu kultūrvidē un Lielvārdes jostās saglabātajiem rakstiem nereti dots uzdevums pārstāvēt Latviju pasaulē.Lielvārdes jostu parasti piemin vienskaitlī – kā kaut ko vienreizēju un vienīgo. Patiesībā unikāla savā vienreizīgumā ir ikviena no Lielvārdes novada jostām. Latvijas Nacionālā vēstures muzeja krājumā glabājas lielākais skaits no tām kas saglabātas līdz mūsdienām. Kolekcijā ir ap 70 autentiskas Lielvārdes novada jostas. Vēsturiski tās ģeogrāfiskā izplatība ir Jumpravas, Kastrānes, Krapes, Lauberes, Lēdmanes,  Lielvārdes, Madlienas, Meņģeles un Rembates pagasti.Lielvārdes josta ir unikāla ar savu smalkumu, ļoti precīzu, meistarīgu rakstu kārtojumu un daudzveidīgām zīmēm.Lielvārdes jostās skatāmi maiņu raksti: zīmes netiek ritmiski atkārtotas, bet mainās daudzveidīgās variācijās. Blakus esošās zīmes ir savstarpēji saistītas - veidojoties vienai zīmei, līdzi sāk veidoties arī otra. Kārtojot rakstus jostā, radniecīgus motīvus mēdz atkārtot vairākas reizes. Lielvārdes jostām ir vislielākais raksta pavedienu skaits. Izmantoti pat 75 raksta diegi (velki). Tas rada iespēju veidot sazarotus un bagātus rakstus.Sarežģītās rakstu kombinācijas dēļ Lielvārdes josta tiek uzskatīta par vienu no visgreznākajām, un audējiem tā ir īsts pārbaudījums. Darbs prasa vairākas nedēļas, turklāt jādomā par cilvēku, kam to auž.